פיוטים וחזנות
בסגנון ירושלמי ועדות המזרח

עם החזן
חיים לחמיש

ôøðåìåâéäçæðåú
àáéá îñáéáùîçä âìøæ
ñéðâìéùîçæîø
àùëôøãééãéãéí
áñ"ã

 

אדון הסליחות גלות וגאולה יודוך רעיוני שבחי ירושלים

שילוב מדרש ופיוט
לימים נוראים

שילוב מדרש ופיוט
לימי בין המצרים

שילוב מדרש ופיוט
לימי שבת ומועד


שילוב מדרש ופיוט
לשמחות

 

אפשרות להזמנת פעילות מלאה לשבת
חזנות, קריאה בתורה, שיחת פרשת שבוע,
הרצאה ייחודית והופעה במוצ"ש
לפרטים: 077-5252322;   050-6587654