בס"ד

פרנולוגיה
הכל בראש שלך

עמוד ראשי - פרנולוגיה
לעמוד ראשי - פרנולוגיה

 


אזור
המוסר והאמונה

האדם – פאר הבריאה – יכול להבין מושגים שבעלי החיים אינם מסוגלים להבין. מרכזי המוח הקשורים במוסר ובאמונה, מצויים בחלק העליון של הראש, במקום הכי מרוחק מבסיס המוח – מהמרכזים האחראים על היצרים החייתיים. היכולת להוקיר ולכבד, לעזור לזולת, להאמין בדברים מופשטים, להיות מלא תקווה ואופטימיות, לדון דין צדק ולהעריך את העוצמה והיופי שבעולם הם מהמאפיינים המיוחדים לאדם. מרכזים אלו מהווים מעין 'כיפה' בחלק העליון של הראש ומבטאים את מותר האדם על הבהמה.

 

באזור זה יש 6 מרכזים:

תקווה – אופטימיות. ציפייה שהדברים יסתדרו על הצד היותר טוב

צדק – מודעות ורצון שייעשה צדק. סלידה מעוול

הוקרה – היכולת להוקיר ולכבד אדם בגלל מעמדו. קבלת מרות. צייתנות

רוחניות – אמונה. קבלת דברים ללא בדיקה והוכחה

העצמה – ראייה וחשיבה בגדול. אהבת המרחבים האינסופיים. הערכה לנשגב

נדיבות – הרצון לעזור לזולת