בס"ד

פרנולוגיה
הכל בראש שלך

עמוד ראשי - פרנולוגיה
לעמוד ראשי - פרנולוגיה

 


אזור עיבוד
הנתונים

לאחר שקלטנו את הנתונים מהמציאות, עלינו לעבד אותם, להבין את משמעותם ולהסיק מהם מסקנות. שלבי הניתוח והסקת המסקנות נתונים לאחריותם של המרכזים המצויים באזור זה. היכולת הקוגניטיבית בנויה ממספר שלבים: השוואה בין נתונים, הערכה מה גורם למה (סיבה ומסובב), יכולת ראייה של הדברים יוצאי הדופן, הערכה אינטואיטיבית ויכולת למידה ע"י חיקוי. משימה כמו: "ערוך השוואה בין נתוני ההצלחה של שתי הכיתות והצע דרך להביא את הכיתה שנכשלה לרמה דומה לכיתה המקבילה", דורשת שימוש בכל המרכזים המשמשים את החשיבה האנליטית. מרכזים אלו נמצאים במצח העליון, מעל המרכזים הקולטים.

 

באזור זה יש 5 מרכזים:

השוואה – היכולת לראות דמיון בין דברים ורעיונות. יכולת שימוש במטאפורות

הסקה – היכולת להסיק מסקנות, למצוא את הסיבה מהתוצאה, את הידוע מהלא ידוע

שנינות – היכולת לראות את המוזר, השונה ויוצא הדופן בדברים או רעיונות. חוש הומור

אינטואיציה – היכולת לראות מעבר, מתחת לפני השטח. יכולת ראייה פנימית

חיקוי – יכולת לחקות ולהעתיק דפוסי התנהגות, שיטות וסגנונות של אחרים